Акушеро-гинекологично отделение

Основна цел на отделението по акушерство и гинекология е да осигурим сигурност, спокойствие и комфорт за пациентите ни (родилки и новородени деца) от приемането до изписването.

Нашият екип е висококвалифицирани и е на Ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

В отделението се извършва пълният обем дейности, необходими във всяка ситуация в акушерството, от нормално раждане до високорисково раждане.

Денонощно нашият екип оказва специализирани грижи.

АГО е разделено на три сектора:

  • 1. Родилен сектор
  • 2. Гинекологичен сектор
  • 3. Патологична бременност

В Отделение по Акушерство и гинекология са разкрити 21 легла, разпределени както следва:

  • Родилни легла – 10 бр.;
  • Гинекологични легла – 2 бр.;
  • Легла за патологична бременност – 8 бр.;
  • Изолатор – 1 легло;
  • Родилна зала;
  • Операционна зала.

Екип

Д-р Мария Герова

Началник Акушеро-гинекологично отделение
акушер-гинеколог

Д-р Емине Ролева

акушер-гинеколог

Д-р Атидже Карамешинова

акушер-гинеколог

Д-р Фатме Ролева

акушер-гинеколог

Д-р Виктор Донков

акушер-гинеколог

Д-р Гюлфе Аян

акушер-гинеколог

Фатме Грошар

Старша акушерка

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти