Микробиологична лаборатория

В лабораторията се извършват изследвания на следните клинични материали:

  • Изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка– директен микроскопски препарат, посявка, изследване за Стрептококи /до вид /, Стафилококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Кандида /до вид/, Коринебактериум / до вид /, Ентерококи /до вид/, Хемофилус инфлуенце, Коринебактериум дифтерие, Бранхамела катаралис;
  • Микробиологично изследване на урина/урокултура/-седимент, количествено изследване, посявка изследване за Ентеробактериацее, П. аеругиноза, Кандида/ до вид/, Стафилококи /до вид/, Стрептококи /до вид/, Грам отрицателни неферментативни бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/;
  • Микробиологично изследване на материали от гениталния тракт– микроскопски препарат, посявка, изследване на Кандида /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид /, Стафилококи /до вид/, П.аеругиноза, Трихомонас и Н.гонорее /микроскопски/ и Ентерококи /до вид/;
  • Микробиологично изследване на фецес– микроскопски препарат, посявка, изследване за Шигела /до вид/ и Салмонела/до серовар/, патогенни Е. коли /пробна аглутинация със сборни серуми от първа до трета група до серовар/, Кандида /до вид/, Кампилобактер /до вид/, Йерсиния /до вид/, сем. Вибрионацее /до род /, аеробни бацили /до род /;
  • Микробиологично изследване на ликвор– микроскопски препарат, посявка и изследване за Найсерия менингитидис, Хемофилус инфлуенце, Стафилококус ауреус, Кандида /до вид/, Криптококус неофарманс, Е.коли К1, Стрептококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Ентерококи /до вид/, листерия и други трудно култивируеми микроорганизми;
  • Микробиологично изследване на кръв/хемокултура/ – микроскопски препарати, изследване за семейство Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, Стафилококи /до вид/, Кандида /до вид/, Грам отрицателни неферментиращи глюкозата бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/ и Хемофилус инфлуенце;
  • Микробиологично изследване на материали от рани включително и инфекции свързани с оперативна намеса и при изгаряния – микроскопски препарат, посявка, изследване за Стафилококус ауреус, Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, П.аеругиноза и други неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/;
  • Определяне на антимикробна чувствителност на бързорастящи микроорганизмикъм антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионен метод;
  • Серологични изследвания на кръв и клинични материалиот пациенти за тифо-паратифни инфекции, стрептококи /до вид/, луес.
  • Доказване на облигатни анаероби във основа на тяхната микро и макроскопска морфология и на базата на тест за аеротолерантност.

Екип

Д-р Л. Тренева

Началник отделение
Mикробиолог

Ценоразпис за платени услуги Ковид лаборатория и микробиология

КОВИД ЛАБОРАТОРИЯ

ЛЕВА

PSR тест

70,00

Бърз антигенен тест

20,00

Тест за антитела /количество в %/

20,00

МИКРОЛАБОРАТОРИЯ

Влагалищен секрет с намазка

15,00

Еякулат

18,00

Изследване на урина за урокултура двукратна

15,00

Изследване на урина за урокултура еднократна

10,00

Изследване на урина за урокултура трикратна

20,00

Ранев – секрет

16,00

Секрет – гърлен

13,00

Секрет – носен

13,00

Секрет – очен

14,00

Секрет – ушен

14,00

Сифилис RPR

8.00

Тест за равматоиден артрит

8,00

AST

8.00

Фацес за аденовирус

20,00

Фацес /профилактично/ за здравна книжка

10,00

Фацес диагностично

18,00

Хеликобактер пилори

19,00

Хламидия трахоматис IgA

15.00

Хламидия трахоматис IgG

15.00

Храчка

15,00

Доказване на HIV антитела по метода Елайза

11,00

СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МАРКЕРИ НА ХЕПАТИТ ПО МЕТОДА ЕЛАЙЗА

Хепатит А

14,00

Хепатит В

18,00

Хепатит С

14,00

Хламидия pneumon. IgG

24.00

Хеликобактер пилори YgG

19,00

Токсоплазмоза – IgM+IgG

32,00

Антибиограма

15,00

Микроскопично изследване-цветно

7,00

Изследване на кръв /хемокултура-аеробна/

30,00

Изследване на чревни хелминти

10,00

Ликвор

20,00

Перианален отпечатък

4,00

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти