Болнична аптека

Болничната аптека на МБАЛ ‘‘Иван Скендеров“ осигурява и отпуска всички лекарства, стерилни консумативи и медицински изделия, необходими за работата на болницата и за престоя на пациентите в отделенията, и предоставя на медицинския екип нужната лекарствена информация. Помещенията и оборудването в нея отговарят на всички нормативни изисквания за отговорно и безопасно съхранение на лекарства и консумативи. 
Болничната аптека притежава лиценз за съхранение и отпускане на наркотични вещества.

ВАЖНО! Моля, имайте предвид, че Болничната аптека отпуска лекарства само за пациентите с болничен престой в МБАЛ “Иван Скендеров“  назначени от лекуващия лекар за амбулаторни пациенти на болницата. В нея не се извършва свободна продажба на лекарства.

Екип

Антоанета Мегданова

Магистър фармацевт

Контакти

Телефон за връзка

0885 949 447

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти