Вътрешно отделение

Отделение по вътрешни болести –разполага с 19 легла с І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести“.

В отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“,“Гастроентерология „ Ендокринология и болести на обмяната„.

Апаратура

Отделението разполага с апаратура съгласно изискването на медицинския стандарт. Вътрешно отделение разполага с оборудване за лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациенти 

Отделението разполага с необходимите пособия за парентерална инфузия на кръв и кръвни съставки. Има сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти и лекари при възникнали спешни състояния. Разположението на сестринската стая и лекарските кабинети гарантира незабавен отговор на повикването от пациента.

Екип

Д-р Румяна Хаджиева

Началник Вътрешно отделение
Ендокринолог

Д-р Кормева

Вътрешни болести

Д-р Янев

Гастроентеролог

Д-р Кумбаров

Ендокринолог

Д-р Димитър Валюков

Гастроентеролог

Д-р Ек. Кафеджиева

Пулмолог

Светла Терзиева

Старша сестра

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти