Детско отделение

С грижа и любов към най малките пациенти на МБАЛ“Иван Скендеров” през 2023 г. Отделението се ремонтира и рекостуктира.
В отделението работят опитен екип от специалисти, осъществяващи лечението и проследяване на заболяванията при пациентите от 0 до 18 годишна възраст.

Апаратура

Детско отделение разполага с централна кислородна инсталация, сфигномамометри за различни възрастови групи, инхалатори за инхалаторно лечение, аспиратор, ЕКГ, пулсосиметър, перфузори и др. за осъществяване на своята дейност.

Екип

д-р Ангел Тонгов

Началник отделение
Педиатър

Д-р Йоанна Пеева

Педиатър

д-р Емилия Поюклиева

Педиатър

д-р Пеев

Педиатър

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти