Контакти

Адрес

гр. Гоце Делчев,
ул. Стара планина 54

E-mail

mbalgd@gmail.com

Телефон

0886 073 400

Свържете се с нас

Съгласие

4 + 4 =

Отделения

Отделение по Вътрешни болести

0884 322 308

Отделение по Нервни болести

0882 945 787

Отделение по Хирургия

0884 322 307

Отделение по ортопедия и травматология

0885 991 915

Отделение по акушерство и гинекология

0882 934 820

Отделение по Неонатология

0882 934 820

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

0888 445 010

Отделение по Педиатрия

0884 322 319

Отделение по Инфекциозни болести

0882 799 365

Отделение по диализно лечение

0882 419 531

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

0882 724 985

Отделение по образна диагностика

0884 059 535

Клинична лаборатория

0884 139 228

Микробилогична лаборатория

0882 663 587

Отделение по Инвазивна кардиология

0882 363 944

Болнична Аптека

0885 949 447

Счетоводен отдел

0886 073 400

Kаса

0884 322 306

Главна сестра

0886 949 470

Информационен отдел

0884 111 971

Човешки ресурси

0882 852 900

Приемно- консултативен кабинет

0884 322 303