Хирургично отделение

Хирургичното отделение при МБАЛ „Иван Скендеров“  осигурява високоспециализирана хирургична помощ.  
  • Операции с малък обем на сложност – първична обработка на рана, отстраняване на чуждо тяло, хирургична обработка на рана от изгаряне с площ до 5 %, обработка на рани от измръзване, шев на меки тъкани до ниво фасция с р-р на раната до 5 см, вторичен шев на хирургична гранулираща рана, абдоминална и плеврална пункция.
  • Операции със среден обем на сложност
    апендектомии, херниотомии, радикални ексцизии, ексцизия на пиларна киста, ампутация на пръсти на крайник, инцизия на перианален абсцес.
  • Операции с голям обем на сложност– холецистектомия, перитонити, спленектомии, ампутация на долен крайник.
  • Операции с много голям обем на сложност-злокачествени новообразования на дебело черво, сутура на черен дроб.

За периода 2022-2023г в Хирургично отделение са се извършили 1586 операции,като над 70% от тях извършени по т.нар. „безкръвен метод „ или лапароскопия . Лапароскопските операции осигуряват на пациентите бърз период на възтановяване.

Високоспециализираният екип начело с д-р .Д. Русев прилага най съвремените методи в Хирургията съответващи на световните медицински стандарти.

Апаратура

През 2022г .се обнови материално техническата база на отделението. Операционните зали се снабдиха с фиброгастроскоп ,ректоскоп ,електронож,троакари ,линеарни режещи ушиватели и мн.други .

Екип

Д-р Д. Русев

Началник Хирургично отделение
Хирург

Д-р Б. Стойчев

Хирург

Д-р Д. Бъчваров

Хирург

Д-р В. Даракчиев

Хирург

Д-р В. Геранов

Хирург

Янка Чепкънова

Старша мед. сестра

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти