Образна диагностика

Отделението по образна диагностика (с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Образна диагностика“) разполага със следните кабинети:

  • Кабинет за рентгеноскопии;
  • Кабинет рентгенографии;
  • Ехографски кабинет;
  • Кабинет за компютърна томография;
  • Мамографски кабинет;
  • Фотолаборатория

Екип

Д-р Румен Харисков

Началник отделение
Специалист образна диагностика

Д-р Петър Филибев

Специалист образна диагностика

Д-р Хаджиев

Специалист образна диагностика

Т. Бузалакова

Старши рентгенов лаборант

Ценоразпис на платените услуги

РЕНТГЕН ЛЕВА
Рентгенография на челюстите в специални проекции 30
Рентгенография на лицеви кости 30
Рентгенография на околоносни синуси 30
Специални центражи на черепа 30
Рентгенография на стернум 30
Рентгенография на ребра 30
Рентгеноскопия на бял дроб 30
Рентгенография на крайници 30
Рентгенография на длан и пръсти 30
Рентгенография на стерноклавикуларна става 30
Рентгенография на сакроилиачна става 30
Рентгенография на тазобедрена става 30
Рентгенография на бедрена кост 30
Рентгенография на колянна става 30
Рентгенография на подбедрица 30
Рентгенография на глезенна става 30
Рентгенография на стъпало и пръсти 30
Рентгенография на клавикула 30
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 30
Рентгенография на скапула 30
Рентгенография на раменна става 30
Рентгенография на хумерус 30
Рентгенография на лакетна става 30
Рентгенография на антебрахиум 30
Рентгенография на гривнена става 30
Рентгенография на череп 30
Рентгенография на гръбначни прешлени 30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 30
Рентгенография на таз 30
Рентгеноскопия на хранопровод , стомах, тънки черва 80
Иригография ( изследване на дебело черво с бариева каша) 80
ЕХОГРАФ ЛЕВА
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 40
Ехографско изследване на гръден кош 40
Ехографско изследване на щитовидна жлеза 40
Ехография на двете млечни жлези 40
МАМОГРАФ ЛЕВА
Мамография на двете млечни жлези 50
Пакет „Ехография + Мамография“ на двете млечни жлези 70
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (СКЕНЕР) ЛЕВА
Компютърна томография на:
шия, гръден кош, корем, малък таз
130
Компютърна томография на:
глава, околоносни кухини в три проекции, темпорални кости, гръбначен стълб (един сегмент), кости и стави
130
Компютърна томография БЪБРЕЧНИ КАМЪНИ 130
Компютърна томография ПОДАГРА 130
Компютърна томография РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ 130
Компютърна томография с венозно инжектиране на контраст
(включва контраст, инфузия и консумативи) с направление
110
Копие на CD диск 5

Галерия

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти