Услуги

Диагностика, лечение и наблюдение на болни, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извън болничната помощ

Родилна помощ

Рехабилитация

Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения

Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство

Квалификационна, учебна и научна дейност

Експертизи за временна нетрудоспособност

Дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации

Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лабораторни и други видове изследвания

Извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти