ТЕЛК

ТЕЛК при МБАЛ “ Иван Скендеров “ извършва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, които упражняват трудова дейност и на са им определени вида и степента на увреждане, вида и степента на увреждане на деца до 16 годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 КСО и потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на  заболяванията.

Процедурата в  ТЕЛК стартира след като личният лекар/лекар по дентална медицина/, а за лицата, които нямат личен лекар-лекуващият лекар/лекар по дентална медицина/, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец съгласно приложение №8, когато приеме, че е налице:

 • 1. Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност.
 • 2. Вид и степен на увреждане.
 • 3. Промяна на датата на инвалидизиране, срока на инвалидизиране, противопоказните условия на труд или причинната връзка (нова – ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).
 • 4. Необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние (нова – ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
 • 5. Необходимост от преосвидетелстване по други поводи, предвидени в нормативни актове (нова – ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

Председател

Д-р Васил Арнаудов

Специалист вътрешни болести, алергология и токсикология

Членове на комисия:

 • Д-р Лапантова
  невролог
 • Д-р Ибрахим Чолак
  ортопед–травматолог
 • Д-р Глюлфе Аян
  акушер-гинеколог
 • Д-р Румяна Хаджиева
  ендокринолог
 • Д-р Виктория Салех
  нефролог
 • Д-р Румяна Караджова
  дерматолог
 • Д-р Л. Карамешинова
  кардиолог
 • Д-р Драгомир Геров
  очни болести
 • Д-р Ангел Тонгов

РАБОТНО ВРЕМЕ

Всеки делничен ден:
8.00ч. – 16.30ч.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Понеделник и Сряда
9.00ч. – 12.00ч.
u

СПРАВКИ

Всеки ден
11.00ч. – 12.00ч.

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти