Ръководство

Д-р Петър Филибев

Управител
Специалист образна диагностика

Биография

Медицинско образование и специлизации:

 • 1992-1998г. Завършва Медицински Университет –София,
  специалност „медицина“.
 • 2000г-2004г. МУ-София специализация по образна диагностика .
 • 2000г-2016г. Лекар консултативно –диагностични дейности в областта на образната диагностика в Клиника по Спешна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.
  Придобити квалификации в областта на образната диагностика : ”Ултразвукова диагностика“, ”Компютърно-томографска диагностика“ , ‘‘Интервенционална и минимално инвазивна рентгенова диагностика и терапия ‘‘,
 • 2012-2013г УНСС – София придобита специалност ‚‘‘Здравен мениджмънт-
  Организация и управление‘‘ .
 • 2013-2015г. БЧК Обучение за планински спасител при ПСС – планински спасител .
 • 2016г- до момента Лекар консултативно-диагностични дейности в областта на образната диагностика в отделение „Образна диагностика на МБАЛ ‘‘Иван Скендеров ‘‘ гр.Гоце Делчев
 • 2020г- до момента Управител на МБАЛ ‘‘Иван Скендеров ‘‘ гр.Гоце Делчев .

Езикови умения: полски и английски език

Биография

д-р Ангел Тонгов

Зам. управител
Педиатър

д-р Ангел Тонгов

Зам. управител
Педиатър

Биография

ак. Мария Фончева

Главна медицинска сестра

Биография

Медицинско образование и специлизации:

 • 1995г-1998г Медицински Университет – гр.София специалност акушерка
 • 1999г-2002г МУ- София бакалавър по специалност „Здравни грижи“
 • 2017-2018г МУ-София магистър по специалност ”Здравен мениджмънт“
 • 1999г-2007г акушерка в Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ ‘‘Иван Скендеров “ гр.Гоце Делчев
 • 2007-2017г старша акушерка в АГО на МБАЛ ‘‘Иван Скендеров “ гр.Гоце Делчев
 • 2017г-до момента Главна медицинска сестра на МБАЛ ‘‘Иван Скендеров “ гр.Гоце Делчев
МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти