Прием в болница

Приемът на пациенти в Болницата се осъществява в Приемно-консултативен блок.

Приемено-консултативен блок на МБАЛ Иван Скендеров ЕООД работи в непрекъснат цикъл на работа 24 часа в денонощието.

Дежурните лекарски екипи приемат пациенти, потърсили медицинска помощ. Лекарите диагностицират здравословното състояние на пациентите, назначават и извършват терапия и при необходимост ги хоспитализират в съответното специализирано отделение на МБАЛ Иван Скендеров ЕООД. Когато няма основания за хоспитализация, на пациентите се предписва терапия и се насочват за домашно лечение.

Приемено-консултативен блок е разположено на партерния етаж в сградата на Болницата и разполага с лекарски кабинет, манипулационна, реанимационна зала, стая за 24-часово наблюдение и регистратура.

Апаратура

Приемения блок е оборудван с най-модерна медицинска апаратура:

 • ехокардиограф
 • кардиограф
 • ЕКГ-монитори
 • дефибрилатори
 • и др.

Приемения блок има денонощна връзка с отделението по Образна диагностика, Клинична лаборатория и всички останали специализирани отделения в болницата. По всяко време на денонощието в него може да бъде извършено образно изследване чрез рентген или скенер, което да бъде разчетено от специалист по образна диагностика на разположение и резултатите да бъдат предоставени на лекуващия екип.

Най-честите случаи, в които приемения блок оказва медицинска помощ, са при фрактури на крайници, хирургични проблеми, кардиологични проблеми, съмнение за мозъчен инсулт, алергични пристъпи и изобщо всички спешни състояния, според отделенията, с които разполага болницата, както на възрастни, така и на деца.

С дежурния екип на Спешно приемно отделение можете да се свържете по телефона по всяко време на денонощието на номер 0887 400 188

Молим Ви да ползвате телефонното обаждане само при спешна необходимост от медицинска помощ.

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение от приемно-консултативния блок по един от следните начини:

 • 1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 от личния Ви лекар или специалист
 • 2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление
  срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
 • 3. При спешни състояния (Пациенти, насочени от Центъра за спешна медицинска помощ или от Неотложен кабинет) след преценка на съответния специалист от ПКБ.
 • 4. Допълнителни услуги

В МБАЛ „Иван Скендеров ” е осигурена възможност за получаването на допълнителни услуги по време на лечението и престоя Ви – избор на лекуващ екип, лекар, оператор, анестезиолог, допълнителни удобства и др. Информация за това може да получите от дежурната сестра в Приемен кабинет, лекуващия лекар и старшата сестра в отделението.

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти