Хемодиализа

Отделение по диализно лечение се извършва лечение на болни с Остра и хронична бъбречна недостатъчност, тежка сърдечна недостатъчност и някои видове отравяния. Отговаря на изискванията за диализно лечение на МЗ с второ ниво на компетентност по медицински стандарт „Диализно лечение“. Разкрити са 16 диализни поста за хемодиализа, от които един за инфектирани с вирус на хепатит или системни бактериални инфекции.

Екип

Д-р Радка Гергизова

Началник Хемодиализа
Нефролог

Д-р Д. Димитров

Специалист вътрешни болести

Мария Близнакова

Старша мед. сестра

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти