Нефрология

В отделението по нефрология се извършва диагностика и лечение на пациенти с:

  • остър/хроничен пиелонефрит;
  • хронични гломерулни увреждания – първични гломерулонефрити, сателитни нефропатии при системни заболявания на съединителната тъкан .
  • – неинфекциозни тубуло-интерстициални нефрити – токсични, метаболитни, и др.;
  • бъбречна амилоидоза;
  • захарен диабет с бъбречни усложнения;
  • бъбречни увреждания при сърдечно болни и при подагра, метаболитен синдром, хронични вирусни хепатити и др.;
  • бъбречна недостатъчност в преддиализния период, с възможност за осъществяване на диализа при необходимост;
  • остра бъбречна недостатъчност;

Екип

Д-р Елена Аврамова

Началник Нефрологично Отделение
Нефролог

Д-р В. Боцева

Специалист вътрешни болести

Д-р Виктория Салех

Нефролог

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти