Неонатология

Отделение по Неонатология – с първо ниво в изпълнение на медицински стандарт „Неонатология“ с основни дейности: рутинни, специални и интензивни грижи за новородени.

Структурата на Неонатологично отделение се състои от:

 • Сектор за новородени
 • Интензивен сектор за новородени
 • Млечна кухня

Апаратура

 • Интензивни кувьози – 3 бр.
 • Транспортен кувьоз – 1 бр.
 • Респиратор за неинвазивна вентилация MINDRAY – 1 бр.
 • Перфузор (система за постоянна венозна инфузия) – 4 бр.
 • Система за подаване на овлажнен кислород – 3 бр.
 • Неонатални монитори(за проследяване на жизнени показатели )- 2 бр .
 • Лампи за фототерапия – 2 бр .
 • Очила за фототерапия – 8 бр .

Екип

Д-р Билюкова

Началник отделение
Педиатър

Айше Селим

Старша акушерка

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти