Неврологично отделение

Отделението е високоспециализирано в извършването на следните дейности:
Диагностика и лечение на мозъчен инсулт, мозъчен кръвоизлив ,болести на черепно мозъчните нерви,на нервните коренчета и плексуси,полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми.

Апаратура

Неврологично отделение е оборудвано с всички необходими апарати и инструментариум за осъществяване на своята дейност.

Основните апарати са:

  • ЕМГ апарат
  • ЕЕГ апарат
  • Електронистагмограф
  • Дефибрилатор
  • Инфузионни помпи
  • Кардиомонитор

Екип

Д-р Вера Ерменкова

Началник на отделението по неврология
Невролог

Д-р Калинка Янкулска

Невролог

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти