Кардиологично отделение

Отделението е разкрито като самостоятелно звено през месец юни 2021г. ,с цел да удовлетвори нуждите от високо специализирана кардиологична помощ на жителите на общините гр. Гоце Делчев ,гр.Хаджидимово,с.Сатовча, с.Гърмен.Със съдействието на УМБАЛ“Проф.д-р .Александър Чирков“ се разкри Ангиографска лаборатория оборудвана с необходимата апаратура и помощни средства за осъществяване на дейността си, съгласно утвърдените медицински стандарти по Кардиология и Инвазивна кардиология.

Апаратура

Кардиологично отделение и Ангиографската лаборатория, са оборудвани с:

  • Пациентски монитори
  • Дефибрилатори
  • Рентгенова апаратура за инвазивна диагностика и лечение (Ангиограф)
  • Ехокардиограф
  • Доплер
  • Холтер
  • ЕКГ апарати и Апарати за RR
  • Инфузионни помпи
  • Инхалатор
  • Лъчезащитни предпазни средства (престилки, очила, яки) и др.

Екип

Доц.д-р Пламен Кръстев

Началник Кардиологично отделение
Кардиолог

Д-р Д. Димитров

Кардиолог

Д-р Л. Данаилова

Кардиолог

Д-р Ивелин Стефчов

Кардиолог

Д-р Йордан Топкаров

Кардиолог

Д-р Ваня Стоянова

Кардиолог

Д-р Н.Чаушева

Кардиолог

Д-р Б.Водеичарова

Кардиолог

Д-р Грошар

Кардиолог

Д-р Шабани

Кардиолог

Росица Арнаудова

Старша мед. сестра

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти