Инфекциозно отделение

В отделението работят специалисти с дългогодишен стаж и опит, доказани във времето.Задачите на отделението са профилактика, диагностика, лечение и противоепидемия на инфекциозни болести. Приемат се всички инфекциозни пациенти за задължителна стационарна изолация и болни, с усложнения и тежко протичащи инфекциозни болести.

Осъществява се  специализирана  консултативна и експертна в областта на инфекциозните заболявания  и техните раздели

 • Инфекции на дихателните пътища
 • Инфекции на стомашно – чревния тракт
 • Вирусни хепатити
 • Инфекции на кожата и меките тъкани
 • Вирусни екзантеми  и локализирани вирусни инфекции на кожата
 • Синдроми свързани с лимфните възли
 • Зоонози, рикетсиози, борелиози
 • Вирусни хеморагични трески
 • Инфекции на нервната система
 • Сепсис и сепсис свързани синдроми
 • Диагностициране на HIV инфекция и СПИН
 • Профилактика и лечение на  инфекциозни  заболявания  при болни , пътуващи  и връщащи се  от различни географски райони

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични, епидемиологични и профилактични.

Екип

Д-р Костадин Итев

Началник Инфекциозно отделение
Инфекционист

Д-р Уляна Прокопова

Инфекционист

Елмер Кехайов

Инфекционист

Соня Бисерова

Старша мед.сестра

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти