Анестезиология и интензивно лечение

Отделeнието по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24ч. безотказна висококачествена специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и интензивно лечение.

Апаратура

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

  • Анестезиологични апарати –възможност за апаратна вентилация на деца и възрастни, оборудвани с изпарители за използването на най-модерните и качествени инхалационни анестетици Севофлуран и Изофлуран.
  • Дихателни апарати за продължителна дихателна реанимация с няколко режима на работа.
  • Анестезиологични монитори – възможност за едновременно измерване на белодробни артериални и венозни налягания, анализ на ST-сегмента, пулсоксиметрия с плетизмограма, пълен газов мониторинг на инхалационните анестезии и кожна температура.
  • Перфузори – възможност за поддържане на минимум при постоянни интравенозни инфузии на вазоактивни и други лекарствени средства.
  • ТСА /таргетно контролирана анестезия – възможност за таргетна венозна анестезия .
  • Инфузионни помпи – възможност за поддържане на минимум при постоянни венозни инфузиина водно – електролитни и декстрозни разтвори, биопродукти.
  • Дефибрилатори – възможност за транскустанно пейсиране и синхронизирано дефибрилиране

Екип

Д-р Вероника Димитрова

Началник ОАИЛ
Анестезиолог

Д-р Благовеста Радославова

Анестезиолог

Д-р Ивайло Вановски

Анестезиолог

Д-р Илиян Бояджиев

Анестезиолог

Д-р Цв. Стайков

Анестезиолог

Д-р Николай Карастоянов

Анестезиолог

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти