На основание чл. 17, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност …

read more