Приемно-консултативен кабинет

Информация на пациентите за амбулаторно-поликлиничния прием

Регулиране и диференциално обслужване на пациентопотока

Подготовка на необходимата първична документация

Регистрация на хоспитализираните пациенти

Картотекиране, регистрация на новопостъпилите за лечение в стационара болни

Заверка на медицинска документация

Приемно- консултативен кабинет

0884 322 303