Консултативно – диагностичен блок

Приемно-консултативен кабинет

Информация на пациентите за амбулаторно-поликлиничния прием

Клинична лаборатория

Лабораторният екип работи денонощно. Поддържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура.

Микробиологична лаборатория

Микробиологично изследване на всички видове секрети.

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Консултативно-диагностичният блок на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД разчита на приемно-консултативен кабинет, звено за кръв и кръвни продукти, отделение за образна диагностика и лаборатории – клинична и микробиологична.

Приемно-консултативен кабинет

Регулира движението на пациентите и ги подготвя  за амбулаторно-поликлиничния прием. Обработва документацията и следи движението ѝ, има грижа за картотеката и заверката на документите, необходими на болните.

Клинична лаборатория

В клиничната лаборатория има 24 часово дежурство и се поддържат голям брой спешни показатели. Оборудването е автоматично. Работата ѝ е изцяло съобразена с Националния стандарт по Клинична лаборатория.

Микробиологична лаборатория

Извършват се всички необходими изследвания и е в постоянна връзка с болничния епидемиолог, НЦЗПБ, РИОКОЗ.