История

1922 г.

На 21.05.1922г по инициатива на предприемчиви граждани се открива първата болница в гр. Неврокоп под името Второстепенна болница, настанена в сграда срещу църквата „Св.Богородица“. с 14 легла и 8 души персонал. Сега съществуващата болнична база е проектирана 1940 г.

1942 г.

Строителството започва през 1942 г.

1948 г.

Болницата е открита 1 юни 1948 г. Постепенно болницата се разраства до 310 легла в началото на 80-те години на миналия век. Използваемостта на легловия фонд е над 100%, като средно в болницата се лекуват около 10 000 души годишно.

1980 г.

През 1980 г. става известно, че починалият в гр. Карлсруе, Германия български гражданин от Гоце Делчев, Иван Скендеров приживе е споделил с близките си за построяване на болница с негови средства. Наследниците му Александър Скендеров и сестра му Кипра Ракарова чрез Фонд 1300 години България завещават на Общинския съвет в Гоце Делчев сумата 5 млн.швейцарски франка (2.5 млн. долара). От дарените средства са отпуснати едва 500 000 долара за доставка на съвременна апаратура и за проектиране на разширение и реконструкция на болницата.

1980 г.

През 1980 г. става известно, че починалият в гр. Карлсруе, Германия български гражданин от Гоце Делчев, Иван Скендеров приживе е споделил с близките си за построяване на болница с негови средства. Наследниците му Александър Скендеров и сестра му Кипра Ракарова чрез Фонд 1300 години България завещават на Общинския съвет в Гоце Делчев сумата 5 млн.швейцарски франка (2.5 млн. долара). От дарените средства са отпуснати едва 500 000 долара за доставка на съвременна апаратура и за проектиране на разширение и реконструкция на болницата.

1986 г.

Изготвен е такъв проект, през 1986 г. е направена първата копка, строителството бавно напредва, за да се «замрази» в незавършен вид през 1989 г.

2000 г.

Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД – гр. Гоце Делчев е правоприемник на Общинска болница – гр. Гоце Делчев, преобразувана в МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД през август 2000г.
Районът на обслужване обхваща населението на община Гоце Делчев и на още 3 общини /Гърмен, Х.Димово и Сатовча/, възлизащо на около 80 000 души с предимно /85%/ пресечен планински терен от Родопите и Пирин планина, разделен от долината на р. Места. Комуникацията между отделните населени места в района и областта е единствено шосейна. Липсва ж.п. транспорт. По първокласен път с много завои по дефилето на р. Места и прохода “Предела” с обща дължина на дистанцията 110 км до МБАЛ-гр. Благоевград се достига за около 2 часа със санитарен транспорт. С първокласни и второкласни пътища се осъществява връзката между отделните села, които са разпръснати /около 10 села са отдалечени от гр. Гоце Делчев на около 40-45 км/.

Човешки ресурси

Към момента общият брой на физическите лица е 300, в т.ч:

  • 58 лекари
  • 125 специалисти по здравни грижи (в т.ч. 84 медицински сестри, 19 акушерки, 12 медицински лаборанти, 7 рентгенови лаборанти, 2 рехабилитатори)
  • 83 души друг персонал, в т.ч. 54 санитари
МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти