Болнично лечение

Болничното лечение се осъществява в отделенията по различните медицински специалности.
Изграден е единен стандарт за добра медицинска практика (GMP), както и система за контрол на качеството в областта на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекарите, сестрите и техническия персонал.
МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти