Отделение по хемодиализа

Програмно хемодиализно лечение на пациенти с ХБН, ОБН и интоксикации

Поставяне на временен съдов достъп за хемодиализа

Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен и диализен стадий с еритропоетин и желязо

Амбулаторно лечение на реналната остеодистрофия на преддиализни и диализни пациенти

Обучение на пациенти на постоянна амбулаторна перитонеална диализа

Консултативна нефрологична помощ

Центърът разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Възможности за индивидуализиране на бикарбонатна хемодиализа: избор на хемодиализатор; индивидуален профил на ултрафилтрация и натриев градиент по време на хемодиализата.

Отделение по диализно лечение

0882 419 531