Хирургично отделение

Първични, вторични и консултативни прегледи. Оперативно лечение на дефекти на коремните органи /всички видове хернии/, мекотъканни и неврохирургични травми и гнойно-септични заболявания.

В отделението се лекуват болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало.

Отделение по Хирургия

0884 322 307