Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика и адекватно лечение. Осъществяване на планова и спешна консултативна и реанимационна помощ на пациенти във всички отделения на болницата и Спешна помощ.

Отделението гарантира денонощна безотказна планова и спешна анестезиологична помощ на всички нуждаещи се пациенти от област Благоевград.

Осъществява предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.

Приемат се и лекуват пациенти, които се нуждаят от възстановяване, поддържане и проследяване в динамика на основните жизнени функции в организма, поради непосредствена заплаха за техния живот. На тях им се осигурява денонощно наблюдение, при което се използва специална медицинска апаратура за мониториране и дихателна реанимация.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

0888 445 010