Неврологично отделение

Първични и вторични неврологични прегледи

Решаване на трудово-експертни проблеми

Диагностика, лечение и качествени грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система

Спешна хоспитализация и интензивна терапия за болни с остро разстройство на мозъчното оросяване

В отделението се приемат пациенти по спешност 24 часа в денонощието.

Отделение по Нервни болести

0882 945 787