Инфекциозно отделение

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични, противоепидемични и профилактични.

В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болни, вторични прегледи и се провежда противобясна имунизация. В стационара се хоспитализират всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение.

Извършват се микробиологични изследвания на чревните заболявания и серологични изследвания.

Инфекциозно-консултативния кабинет работи през цялата седмица. Лекарите в отделението осигуряват целодневни дежурства. През останалото време има инфекционист на разположение. Винаги е възможна връзка с Началника на отделението.

Отделение по Инфекциозни болести

0882 799 365