Детско отделение

Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 години. Осъществяване на експертиза в рамките на РЕЛКК на деца с хронични заболявания.

Отделението разполага с кардиомонитори, инфузионни помпи, инхалатори. Очаква се доставка на ехограф и нов персонален монитор с пулсоксиметър.

Осигурен е денонощен прием на деца в стационара (планов и по спешност).

Отделение по Педиатрия

0884 322 319