Вътрешно отделение

Предоставя многопрофилна и висококвалифицирана терапевтична помощ при остри и обострени хронични заболявания – ендокринологични, хематологични, бъбречни, заболявания на дихателната система, комбинирани заболявания и неясни интердисциплинарни заболявания.

В отделението освен интензивно наблюдение може да се осъществи и прецизна ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза и коремни органи. Има 24 часа дежурен лекар. При необходимост се извършват консултации със специалисти от други профили и с националните консултанти.

Отделението разполага с достатъчна материална база за цялстно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си, собствена апаратура и апаратура на разположение с възможност за ползване при необходимост за всеки пациент: електрокардиография; съвременна стрес-тест система с протекция на дефибрилатор; доплер; фиброгастроскоп.

Сектор Кардиология

Активно лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови заболявания. Съвременно мониториране на всички жизнено важни функции. Селекция и насочване на подходащи болни за инвазивна кардиология и кардиохирургия.

Отделение по Вътрешни болести

0884 322 308