Акушеро-гинекологично отделение

Родилна зала

Създадени са отлични условия за първи грижи за новороденото (реанимационна система, която соигурява аспирация, подаване на овлажнен кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост). С два токографски монитора се контролират родовата дейност и сърдечната честота. Раждането се стимулира с перфузор.

Патологична бременност

Разполага с апарат за ултразвуково изследване и кардиотокограф.

Сектор Гинекология

Диагностика и терапия на възпалителни заболявания, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания, доброкачествени новообразувания и други болести на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и по медицински показания.

Сектор Неонатология

Осигуряване на адекватка кардиопулмонална адаптация на новороденото дете, своевременна първична помощ на рисково новородените деца, ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните категории, адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици.

Неонатален слухов скрининг

МБАЛ“ Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев има сключен договор с Министрество на здравеопазването за изпълнение на дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014- 2020г.

Дейността по програмата е за изследване на слуха на всички новородени деца /родени в лечебното заведение/ с апарат за отоакустични емисии /универсален неонатален слухов скрининг/.

Слуховият скрининг се извършва от лекар специалист /педиатър/ и от акушерка или специалист по здравни грижи в присъствието на лекар специалист/педиатър/.

Изследването се извършва в присъствието на майката. При невъзможност да се осигури присъствието и по обективни причини, изследването се извършва в присъствието на бащата, настойник или близък роднина.

Отделение по акушерство и гинекология

0882 934 820