Микробиологична лаборатория

Микробиологично изследване на всички видове секрети

Микробиологично изследване на кръв (хемокултура) и ликвор

Микробиологично изследване на изпражнения за патогенни и условно патогенни микроорганизми

Посявка и антибиограма на всички видове материали за туберкулоза, проба МАНТУ

Серологични изследвания

Поддържа ежедневна връзка с болничния епидемиолог, РИОКОЗ, НЦЗПБ.

Микробилогична лаборатория

0882 663 587